Ashtakavarga Bhagya Bindu

Rs.250

Chikitsa Jyotish Ke Maulik Tatva

Rs.250

Dots of Destiny

Rs.250

Elements of Vedic Astrology

Rs.500

Essentials of Medical Astrology

Rs.250

Ganit Jyotisham

Rs.250

Jaimini Mukta

Rs.150

Jatakalankara

Rs.250

Jyotish Gahre Pani

Rs.150

Jyotish Ujale Ki Aur

Rs.200

Kismat Ke Anmol Rattan

Rs.140

Laghu Jatakam

Rs.200

Mishra’s Indian Ephemeris 2016

Rs.100

Muhurta mangalam

Rs.130

Panchadhyayee

Rs.200

Parasher Uvach

Rs.200

Practical Ashtakavarga

Rs.250

Predictive Techniques Varshaphala

Rs.250

Samvatsara Samhita

Rs.250

Sankat Kate Mite Sab Peera

Rs.140

Saundarya Lahari

Rs.180

Shuk Santan Deepika

Rs.160

Subtleties of Medical of Astrology

Rs.200

Surya The Sun God

Rs.200

Textbook of Varshaphala

Rs.250

Upaya Bhagyodaya

Rs.250

Vastu Mimansa

Rs.250

Vedic Jyotish Ke Moolik Tatava

Rs.250

Vivah

Rs.250

Yoga Mimansa

Rs.250

Yogas in Astrology

Rs.250